Wervingsvisie.nl, gevestigd aan de Lusthoflaan 31, 2316 HX Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wervingsvisie.nl is bereikbaar via +31 6 28814373 of via mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wervingsvisie.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wervingsvisie.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat wij wel bijzondere of gevoelige gegevens hebben verzameld, neem dan contact op. Dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wervingsvisie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om producten en diensten bij je af te leveren
  • Om te factureren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wervingsvisie.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wervingsvisie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zolang er sprake is van een klantrelatie. Na beëindiging van de klantrelatie worden jouw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wervingsvisie.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wervingsvisie.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wervingsvisie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wervingsvisie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.